Categori - Newyddion teithio Ynysoedd Cook

Mae Ynysoedd Cook yn genedl yn Ne'r Môr Tawel, gyda chysylltiadau gwleidyddol â Seland Newydd. Mae ei 15 ynys wedi'u gwasgaru dros ardal helaeth. Mae'r ynys fwyaf, Rarotonga, yn gartref i fynyddoedd garw ac Avarua, y brifddinas genedlaethol. I'r gogledd, mae gan Ynys Aitutaki forlyn enfawr wedi'i amgylchynu gan riffiau cwrel ac ynysoedd bach tywodlyd. Mae'r wlad yn enwog am ei nifer o safleoedd snorkelu a deifio sgwba.