Categori - Newyddion teithio Guyana

Newyddion Teithio a Thwristiaeth Guyana i ymwelwyr. Diffinnir Guyana, gwlad ar arfordir Gogledd yr Iwerydd yn Ne America, gan ei choedwig law drwchus. Saesneg ei iaith, gyda cherddoriaeth criced a calypso, mae wedi'i chysylltu'n ddiwylliannol â rhanbarth y Caribî. Mae ei phrifddinas, Georgetown, yn adnabyddus am bensaernïaeth drefedigaethol Prydain, gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Anglicanaidd San Siôr, tal. Mae cloc mawr yn nodi ffasâd Marchnad Stabroek, ffynhonnell cynnyrch lleol.