Categori - Newyddion teithio Camerŵn

Newyddion Teithio a Thwristiaeth Camerŵn i ymwelwyr. Mae Camerŵn, ar Gwlff Guinea, yn wlad yng Nghanol Affrica o dir a bywyd gwyllt amrywiol. Mae ei phrifddinas fewndirol, Yaoundé, a'i dinas fwyaf, y porthladd Douala, yn bwyntiau cludo i safleoedd ecodwristiaeth yn ogystal â chyrchfannau traeth fel Kribi - ger rhaeadrau Chutes de la Lobé, sy'n plymio'n uniongyrchol i'r môr - a Limbe, lle mae'r Limbe Mae tai Canolfan Bywyd Gwyllt yn achub archesgobion.