Categori - Newyddion teithio Costa Rica

Mae Costa Rica yn wlad arw, goedwig law yng Nghanol America sydd ag arfordiroedd ar y Caribî a'r Môr Tawel. Er bod ei phrifddinas, San Jose, yn gartref i sefydliadau diwylliannol fel yr Amgueddfa Aur Cyn-Columbiaidd, mae Costa Rica yn adnabyddus am ei thraethau, llosgfynyddoedd a bioamrywiaeth. Mae tua chwarter ei ardal yn cynnwys jyngl warchodedig, yn llawn bywyd gwyllt gan gynnwys mwncïod pry cop ac adar cwetzal.