Categori - Newyddion teithio a thwristiaeth Cote d'Ivoire i deithwyr a gweithwyr proffesiynol teithio

Gwlad yng Ngorllewin Affrica yw Côte d'Ivoire gyda chyrchfannau traeth, coedwigoedd glaw ac etifeddiaeth drefedigaethol Ffrengig. Abidjan, ar arfordir yr Iwerydd, yw prif ganolfan drefol y wlad. Mae ei dirnodau modern yn cynnwys igam-ogam, La Pyramide concrit ac Eglwys Gadeiriol Sant Paul, strwythur sy'n cwympo i groes enfawr. I'r gogledd o'r ardal fusnes ganolog, mae Parc Cenedlaethol Banco yn warchodfa fforest law gyda llwybrau cerdded.