Categori - Newyddion teithio Gambia

Newyddion Teithio a Thwristiaeth Gambia i ymwelwyr. Gwlad fach o Orllewin Affrica yw'r Gambia, wedi'i ffinio â Senegal, gydag arfordir cul yr Iwerydd. Mae'n adnabyddus am ei ecosystemau amrywiol o amgylch afon ganolog Gambia. Mae bywyd gwyllt segur yn ei Barc Cenedlaethol Kiang West a Gwarchodfa Gwlyptir Bao Bolong yn cynnwys mwncïod, llewpardiaid, hipis, hyenas ac adar prin. Mae'r brifddinas, Banjul, a Serrekunda gerllaw yn cynnig mynediad i draethau.