Categori - Newyddion teithio gini

Newyddion Teithio a Thwristiaeth Gini i ymwelwyr. Gwlad yng Ngorllewin Affrica yw Gini, gyda Chefnfor yr Iwerydd yn ffinio â hi i'r gorllewin. Mae'n adnabyddus am Warchodfa Natur Gaeth Mount Nimba, yn y de-ddwyrain. Mae'r warchodfa'n amddiffyn mynyddoedd coediog sy'n llawn planhigion ac anifeiliaid brodorol, gan gynnwys tsimpansî a'r llyffant bywiog. Ar yr arfordir, mae'r brifddinas, Conakry, yn gartref i'r Grand Mosque modern a'r Amgueddfa Genedlaethol, gyda'i arteffactau rhanbarthol.