Categori - Newyddion teithio Israel

Newyddion teithio a thwristiaeth Israel ar gyfer teithwyr a gweithwyr teithio proffesiynol. Mae Israel, gwlad y Dwyrain Canol ar y Môr Canoldir, yn cael ei hystyried gan Iddewon, Cristnogion a Mwslemiaid fel y Wlad Sanctaidd Feiblaidd. Mae ei safleoedd mwyaf cysegredig yn Jerwsalem. Yn ei Hen Ddinas, mae cyfadeilad Temple Mount yn cynnwys cysegrfa Dôm y Graig, y Wal Orllewinol hanesyddol, Mosg Al-Aqsa ac Eglwys y Cysegr Sanctaidd. Mae canolbwynt ariannol Israel, Tel Aviv, yn adnabyddus am ei bensaernïaeth a'i draethau Bauhaus.