Categori - Newyddion teithio Latfia

Newyddion Teithio a Thwristiaeth Latfia i ymwelwyr. Mae Latfia yn wlad ar y Môr Baltig rhwng Lithwania ac Estonia. Mae ei dirwedd wedi'i nodi gan draethau llydan yn ogystal â choedwigoedd trwchus, gwasgarog. Prifddinas Latfia yw Riga, sy'n gartref i bensaernïaeth bren a art nouveau nodedig, Marchnad Ganolog helaeth a Hen Dref ganoloesol gydag Eglwys Sant Pedr. Mae amgueddfeydd Riga yn cynnwys Amgueddfa Awyr Agored Ethnograffig Latfia, gan arddangos crefftau lleol, bwyd a cherddoriaeth