Categori - Newyddion teithio Nauru

Newyddion teithio a thwristiaeth Nauru i deithwyr a gweithwyr proffesiynol teithio. Gwlad ynys fach yn Micronesia, gogledd-ddwyrain Awstralia yw Nauru. Mae'n cynnwys riff cwrel a thraethau tywod gwyn yn frith o gledrau, gan gynnwys Bae Anibare ar arfordir y dwyrain. Mae llystyfiant mewndirol, trofannol yn amgylchynu Morlyn Buada. Mae gan frigiad creigiog Command Ridge, pwynt uchaf yr ynys, allbost rhydlyd o Japan o'r Ail Ryfel Byd. Mae llyn dŵr croyw tanddaearol Ffynnon Moqua yng nghanol Ogofâu Moqua calchfaen.