Categori - Newyddion Teithio Niue

Twristiaeth yw'r prif ddiwydiant yng Nghenedl Niue Ynys y Môr Tawel. Mae Niue yn genedl ynys fach yn Ne'r Môr Tawel. Mae'n adnabyddus am ei glogwyni calchfaen a'i safleoedd plymio riffiau cwrel. Mae morfilod sy'n mudo yn nofio yn nyfroedd Niue rhwng Gorffennaf a Hydref. Yn y de-ddwyrain mae Ardal Gadwraeth Coedwig Huvalu, lle mae llwybrau trwy goedwigoedd cwrel ffosiledig yn arwain at erlid Togo a Vaikona. Mae'r gogledd-orllewin yn gartref i byllau creigiau Ogof Avaiki a Bwâu Talava a ffurfiwyd yn naturiol.