Categori - Newyddion teithio Pacistan

Newyddion teithio a thwristiaeth Pacistan i deithwyr a gweithwyr proffesiynol teithio. Y newyddion teithio a thwristiaeth diweddaraf ar Bacistan. Y newyddion diweddaraf am ddiogelwch, gwestai, cyrchfannau, atyniadau, teithiau a chludiant ym Mhacistan. Gwybodaeth Teithio Islamabad. Mae Pacistan, Gweriniaeth Islamaidd Pacistan yn swyddogol, yn wlad yn Ne Asia. Hi yw pumed wlad fwyaf poblog y byd gyda phoblogaeth yn fwy na 212.7 miliwn o bobl. Mewn ardal, hi yw'r 33ain wlad fwyaf, sy'n rhychwantu 881,913 cilomedr sgwâr.