Categori - Newyddion Teithio a Thwristiaeth Tanzania

Tanzania Newyddion teithio a thwristiaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol twristiaeth, ymwelwyr yn Tanzania.

Newyddion torri sy'n berthnasol i deithio, diogelwch, gwestai, cyrchfannau, atyniadau, teithiau a chludiant yn Tanzania.

Dar es Salaam a Tanzania Travel a gwybodaeth ymwelwyr.
Mae Tansanïa yn wlad yn Nwyrain Affrica sy'n adnabyddus am ei hardaloedd anialwch helaeth. Maent yn cynnwys gwastadeddau Parc Cenedlaethol Serengeti, mecca saffari wedi'i phoblogi gan y gêm “pump fawr” (eliffant, llew, llewpard, byfflo, rhino), a Pharc Cenedlaethol Kilimanjaro, sy'n gartref i fynydd uchaf Affrica. Ar y môr mae ynysoedd trofannol Zanzibar, gyda dylanwadau Arabeg, a Mafia, gyda pharc morol yn gartref i siarcod morfilod a riffiau cwrel.